Tvåspråkig friluftsgudstjänst vid Byagården på Sarfsalö

sö 2.7 kl. 13.00

Byagården

Vi firar gudstjänst tillsammans.

Muu tila
Liturg: Lemberg Robert
Kantor: Nina Fogelberg


Arrangör

Pernå församling

Se också

sö 25.3 kl. 18.00

Pernå kyrka

on 28.3 kl. 10.00

Pernå kyrka

Svenskspråkig skolgudstjänst i kyrkan

Vi firar skolgudstjänst inför påsk med de svenskspråkiga skolorna i Pernå
to 29.3 kl. 14.00

Besök i institution (Pernå)

Skärtorsdag - Nattvardsgång i Lyckan

Vi firar nattvard i Lyckans matsal