Församlingskansliet i Pernå

Församlingskansliet i Pernå betjänar Er med bokningar för förättningar, dop, vigsel och begravning. Utrymmen bokas också via kansliet. Även ämbetsbetyg kan beställas via kansliet. Förfrågningar om förrättningar och släktforskning riktas till kansliet.

Pernå församling

Församlingskansliet

Öppet: Må-on kl. 9-12

Kansliet stängt 3.4-18.4. Ni kan då vända er till pastorskansliet i Lovisa, Drottninggatan 22, telefon 044-7229200 vardagar kl. 9-12

Backstensstrand 49

07930 Pernå

Tfn. 044 722 9242

perna-pernaja@evl.fi

förnamn.efternamn@evl.fi

Hemsida: www.pernaforsamling.fi