Församlingskansliet i Pernå

Församlingskansliet i Pernå betjänar Er med bokningar för förättningar, dop, vigsel och begravning. Utrymmen bokas också via kansliet. Även ämbetsbetyg kan beställas via kansliet. Förfrågningar om förrättningar och släktforskning riktas till kansliet.

Pernå församling

Församlingskansliet

Öppet: Må-on kl. 9-12

Kansliet stängt 26.6-28.7. Ni kan då vända er till pastorskansliet i Lovisa, Drottninggatan 22, telefon 044-7229200 må-to kl. 9-12

Backstensstrand 49

07930 Pernå

Tfn. 044 722 9242

perna-pernaja@evl.fi

Fax (019) 634 415

förnamn.efternamn@evl.fi

Hemsida: www.pernaforsamling.fi


Katarina Jungner-Sundén
Kyrkvaktmästare i Pernå kyrka

Vaktmästeri
041 434 9790
044-722 9242 Församlingskansliet
Pernåvägen 309, 07930 Pernå


Ingegerd Juntunen
Diakon

Diakoni och hjälp

040 523 6906
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 PernåMarcus Kalliokoski
Kantor

Musik

044 722 9214
044 7229242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Dan Krogars
Ungdomsarbetsledare

Ungdomar

050 461 8119
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Sofia Kronberg
Kyrkvaktmästare i Sarfsalö kapell

Vaktmästeri

040 662 0102
044-7229242 FörsamlingskanslietRobert Lemberg
Kyrkoherde

Präst

040 581 0974
044 722 9242 Församlingskansliet
Fax: (019) 634415
Backstensstrand 49, 07930 PernåKerstin Sahlberg
Byråsekreterare

Centralregister

044 722 9242
Fax: (019) 634415
Backstensstrand 49, 07930 Pernå


Minna Silfvergrén

Minna Silfvergrén
Kaplan

Präst

040 561 4889
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 PernåPamela Westerlund
Barnledare

Barn, Familjer

040 838 7671
Backstensstrand 49, 07930 Pernå