Riitta Buddas
Diakon

Diakoni och hjälp

040 523 6906
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49, 07930 Pernå