Lovisanejdens nya församlingar - namnförslag

16.2.2017 13.56

Lämna ditt förslag här!

På Lovisanejden finns sju församlingar för tillfället, men man har planerat att grunda två nya församlingar som ska ersätta de nuvarande sju små församlingar. Nu funderar vi på vad en svenskspråkig och en finskspråkig församling kunde heta. Vi tar gärna emot hjälp av församlingsmedlemmarna! Vänligen, ge ditt namnförslag via nedanstående länken före utgången av februari.

http://www.lovisanejdensforsamlingar.fi/information-kansli/namnforslag

« Till nyhetslistan