Ny faktureringsadress för fr.o.m. 1.1.2017

Pernå församling (Lovisanejdens kyrkliga samfällighet) har ny faktureringsadress

E-fakturor

 • Önskemålet är, att e-fakturor används så mycket som möjligt.

 • E-faktureringsadressen är 003722962972.

 • Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22

 • Tilläggsinformation om e-fakturering finns på adressen http://easyinvoice.basware.com/kirkonpalvelukeskus

E-post

Traditionell fakturering
 

 • Faktureringsadressen är:

   

  Kyrkans servicecentral/
  Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

  ++2026++

  PB 378

  00026 Basware

 • Information om faktureringen i  Lovisanejdens kyrkliga samfällighet fås av ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.

 

Lovisanejdens nya församlingar - namnförslag

16.2.2017 13.56

Lämna ditt förslag här!

På Lovisanejden finns sju församlingar för tillfället, men man har planerat att grunda två nya församlingar som ska ersätta de nuvarande sju små församlingar. Nu funderar vi på vad en svenskspråkig och en finskspråkig församling kunde heta. Vi tar gärna emot hjälp av församlingsmedlemmarna! Vänligen, ge ditt namnförslag via nedanstående länken före utgången av februari.

http://www.lovisanejdensforsamlingar.fi/information-kansli/namnforslag

« Till nyhetslistan