Ny faktureringsadress för fr.o.m. 1.1.2017

Pernå församling (Lovisanejdens kyrkliga samfällighet) har ny faktureringsadress

E-fakturor

 • Önskemålet är, att e-fakturor används så mycket som möjligt.

 • E-faktureringsadressen är 003722962972.

 • Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22

 • Tilläggsinformation om e-fakturering finns på adressen http://easyinvoice.basware.com/kirkonpalvelukeskus

E-post

Traditionell fakturering
 

 • Faktureringsadressen är:

   

  Kyrkans servicecentral/
  Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

  ++2026++

  PB 378

  00026 Basware

 • Information om faktureringen i  Lovisanejdens kyrkliga samfällighet fås av ekonomichef Mona Antas, mona.antas@evl.fi eller tfn 040 7265846.

 

Nyhet arkiverad

« Till nyhetslistan