Begravning

 

Begravningen är en sorgehögtid som markerar slutet på ett mänskligt liv. Vid begravningen får vi sörja den som lämnat oss, vi får minnas det liv som fått sitt slut och vi får hoppas på uppståndelsens dag.

Det är viktigt att varje liv får en värdig avslutning. Det är viktigt att få ta avsked av dem som stått oss nära. Det är viktigt att påminnas om att livet tar slut. Det ger perspektiv åt livet.

 

Vid dopet tecknades ett kors över vår panna och vårt bröst. Korset är livets tecken. Det följer oss genom liv och död. Jesus Kristus är vår föregångare och vägröjare till det eviga livet. Varje begravning är därför både en sorgens och hoppets fest.

 

Jordfästningen i kyrkan är ett öppet tillfälle. Minnesstunden har de anhöriga ansvar för. Församlingen har ingenting emot att barn deltar i begravningen. Sorgen är en gemensam sak.

 

Genom pastorskansliet, eller begravningsbyrån, bokar man kyrka, präst och kantor för begravningen.