Vigsel

Vigseln och bröllopet hör till livets stora fester. Vid vigseln ges stora och viktiga löften och den gemensamma framtiden läggs i Guds hand. Församlingen ber om Guds välsignelse över dem som gifter sig.

 

Vigseln är samtidigt en liten gudstjänst och en juridisk handling. Gudstjänsten kräver lämpliga texter, böner och psalmer. Juridiken kräver två vigselvittnen.

 

Ett vigselsamtal föregår i allmänhet vigseln. Vigselsamtalet förs ofta i kyrkan och kombineras då med en övning. Då går vigselparet igenom vigselns gång tillsammans med den präst som viger. Det finns också möjlighet att tala med kantorn om vigselmusiken.

 

Välsignelse av äktenskap

 

En äktenskap som man har ingått civilt kan välsignas av kyrkan. Ordningen för välsignelse av äktenskap påminner om ordningen för kyrklig vigsel. Också välsignelsen föregås i regel av samtal med präst och kantor.

 

Genom pastorskansliet bokar man kyrka, präst och kantor för vigseln eller välsignelsen.