Församling är något som vi är tillsammans

I vår tid när man frestas att tänka på samhället endast som en producent av tjänster, gäller det att envist tänka församling och kyrka som en gemenskap. De anställda har naturligtvis en speciell roll i kyrkan, men kyrka är vi tillsammans både medlemmar och anställda.