Församlingsrådet i Pernå församling 2015-2018

Ordförande: Robert Lemberg, kyrkoherde

Christoffer Sundberg

Fredrika Sundén

Johanna Nyman

Katarina Forsell

Mia Aitokari

Minna Korhonen

Petri Hyvönen

Satu Hämäläinen

Tove Heinonen

 

Gemensamma kyrkofullmäktige (GKF) i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet 2015-2018

Ordförande: Aitokari Mia (Pernå församling)

Viceordförande: Arto Kujala (Lappträsks finska församling)

Pernå församlings representanter i GKF:

Mia Aitokari, ordförande för GKF

Forsell Katarina

Sabina Krogars

Johanna Nyman

Christoffer Sundberg

Fredrika Sundén

 

Gemensamma kyrkorådet (GKR) i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Mandatperiod: 2015-2016

Ordförande: Seppo Apajalahti (kyrkoherde i Lovisa finska församling)

Viceordförande: Thérèse Meriheinä (Lovisa svenska församling)

Pernå församlings representanter i GKR:

Petri Hyvönen

Fredrika Sundén

 

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet i sin helhet hittar ni på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets hemsidor www.lovisannejdensforsamlingar.fi