Församling är något som vi är tillsammans

I vår tid när man frestas att tänka på samhället endast som en producent av tjänster, gäller det att envist tänka församling och kyrka som en gemenskap. De anställda har naturligtvis en speciell roll i kyrkan, men kyrka är vi tillsammans både medlemmar och anställda.

I tider av ekonomiska och strukturella omvälvningar gäller det att hålla gemenskapen levande. Det är kyrkans motdrag då allt intresse annars fokuseras på inbesparingar och struktur-omvandlingar. Den naturliga mötesplatsen har genom tiderna varit gudstjänsten. Där möter vi Gud och där möter vi varandra. Egentligen är all församlingsverksamhet ett möte, där vi delar livet och tron med varandra. Församling är den som samlas.

Här nedan hittar du en blankett där du kan kruxa för vilken uppgift du gärna skulle bidra med i församlingslivet. Det finns uppgifter i gudstjänsten, uppgifter inom barn- och ungdomsarbetet, inom musiklivet och diakonala uppgifter. Vårt församlingsliv blir mera levande om vi är flera som deltar i olika uppgifter.

Robert Lemberg

Kyrkoherde

Jag ställer gärna upp!

Vi har alla olika talanger och förmågor. Vad skulle du vilja ställa upp med i församlingens verksamhet? I formuläret kan du kryssa i något alternativ eller fritt formulera någon sak du kan bidra med, som vi inte kommit på att sätta med i listan.

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.