Högmässa i Pernå kyrka

sö 1.1 kl. 10.00 - kl. 11.30

Pernå kyrka

Årets första högmässa

Vi firar högmässa i Pernå kyrka. Liturgi och predikan kyrkoherde Robert Lemberg, kantor Marcus Kalliokoski. Efter mässan kaffeservering i kyrkan! Välkommen!