Högmässa och infotillfälle om skriftskolan (finskspråkig)

sö 24.9 kl. 10.00

Högmässa och infotillfälle om skriftskolan (finskspråkig) Pernå kyrka

Vi firar finskspråkig högmässa tillsammans

Till mässan är församlingens finskspråkiga unga i konfirmandålder med föräldrar särkilt inbjudna.

Efter mässan serveras kyrkkaffe.

Efter kyrkkaffet börjar infotillfället för de blivande konfirmanderna.

VARMT VÄLKOMMEN!


Kaplan
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Ungdomsarbetsledare
Backstensstrand 49
07930 Pernå