Mässa i Andreaskapellet

sö 18.3 kl. 14.00

Mässa i Andreaskapellet

Andreaskapellet

Vi firar mässa tillsammans i Andreaskapellet

Andreaksen kappeli
Liturg: Lemberg Robert
Kantor: Kalliokoski Marcus