Jens Eriksson: Requiem

lö 7.4 kl. 18.00

Jens Eriksson: Requiem Pernå kyrka

Pernå, Liljendal och Lovisa svenska församlingar arrangerar en konsert med Jens Erikssons Requiem.

2014 skrev Jens Eriksson ett Requiem till sin kör, Husie kyrkokör, som uruppfördes den 1 november i Husie kyrka. Requiem eller dödsmässa kan ju låta väldigt tungt och dystert, men det behöver det inte vara. Jens musik lånar från Bach till nutid och ger den gamla latinska texten en ny skrud som klingar ljust och vackert.

Verket är komponerat till kör, solist och stråkkvartett. I Pernå är det körer från Lovisanejden och Åland. John Emanuelsson dirigent och violin, stråkensemble består av Camilla Carlsson och Lina Smeds (violin), Svetlana Happo (viola) och Gunnar Enqvist (cello). Tenorsolist Marcus Kalliokoski och vid pianot Arno Kantola. Fritt inträde!


Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Pernå kyrka

Konsert med GLINT i kyrkan

I konsertens program hör Schumanns pianokvartett Es-dur och Shostakovitshs pianokvintett.
to 18.10 kl. 18.00

Pernå kyrka

Gudstjänstkörens övning i kyrkan

Gudstjänstkören övar i Pernå kyrka.
sö 9.12 kl. 10.00

Pernå kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa i Pernå kyrka. Wallmokören medverkar