FÖRSAMLINGSVAL 2018 Förhandsröstningsställen och -tider TISDAG 6.11.2018

ti 6.11 kl. 09.00 - kl. 19.00

FÖRSAMLINGSVAL 2018 Förhandsröstningsställen och -tider  TISDAG 6.11.2018

Tisdag 6.11 kan du förhandsrösta i församlingsvalet enligt följande:

Ta med dig ett giltigt identitetsbevis! 

Lovisa församlingskansli, Drottninggatan 22 kl 9-18

Pernå församlingskansli, Backstensstrand 49 kl 9-15 

Hindersby-Bäckby jaktstuga, Hindersbyvägen 541 kl 10-12 

Pukaron paroni, Koivistovägen 2A, Pockar kl 11-13 

Gallerian, Drottninggatan 11, Lovisa kl 13-15

Brukets bibliotek, Koivulanmäkivägen 1C kl 17-19

Porlom bibliotek, Mörskomvägen 4, Lappträsk kl 17-19 

Läs mer om församlingsvalet här: 

Församlingsval 2018