FÖRSAMLINGSVAL 2018 Förhandsröstningsställen och -tider TORSDAG 8.11.2018

to 8.11 kl. 09.00 - kl. 19.00

FÖRSAMLINGSVAL 2018 Förhandsröstningsställen och -tider  TORSDAG 8.11.2018

Här kan du förhandsrösta i församlingsvalet TORSDAG 8.11:

 

Ta med ett giltigt identitetsbevis!

Lovisa församlingskansli, Drottninggatan 22 kl 9-18

Valola, Kimoböle, Lappträsk kl 10-11

Café Lilja, Hardomvägen 4, Liljendal kl 11-13 

Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa kl 13-14

Servicehuset, Fredsbyvägen 3, Lappträsk kl 13-14 

Lyckan, Schäsvägen 8, Pernå kl 13-14

Lappträsk lilla kyrka, Lappträskvägen 18, Lappträsk kl 15-17

Furuborg, Lappträskvägen 494, Kuggom kl 17-19 

K-Market, Mariegatan 33, Lovisa kl 17-19

Läs mer om valet här:

Församlingsval 2018