Aktivitet för alla åldrar

lö 10.11 kl. 10.00 - kl. 13.00

Aktivitet för alla åldrar Pernå kyrka, Prästgården, Sockenstugan

Vad vet du om Pernå församlings byggnader och historia?

Rundvandring mellan församlingens byggnader med aktiviteter, presentation och historia. Höganås, Agricola-Sällskapet och veteranmuseet medverkar.

I Prästgården berättar Maria Westerling om missionsarbetet i Nepal. Kaffe/saft med bulle. Pyssel för barnen.

 


Diakon
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Ungdomsarbetsledare
Backstensstrand 49
07930 Pernå

Se också

må 19.11 kl. 9.30 -11.30

Mikaelsstugan

Forsby vuxen-barn klubb

En klubb för de vuxna som vistas hemma med barn/barnen på förmiddagen.
må 19.11 kl. 9.30 -11.30

Mikaelsstugan

Forsby vuxen-barn klubb

En klubb för de vuxna som vistas hemma med barn/barnen på förmiddagen.
ti 20.11 kl. 9.30 -11.30

Prästgården

Pernå kyrkoby vuxen-barn klubb

En klubb för de vuxna som vistas hemma med barn/barnen på förmiddagen.