Haddom After school klubb

ti 13.11 kl. 13.00 - kl. 16.00

Haddom skola

En eftermiddagsklubb för skolbarnen när skoldagen är slut.

After school är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarn. Klubben är tänkt för de barn som inte vill eller kan vistas ensamma hemma efter skolan.

Under eftermiddagen kan barnen göra läxor,  pyssla, rita, leka, umgås med sina vänner eller bygga med legon. För att orka med allt detta serveras det ett mellanmål. Vi avslutar klubben med en andakt och utevistelse.

Klubben är avgiftsfri.

Anmälningstiden börjar 20.8 till Pamela 040-8387671


Barnledare
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå