klubin

to 29.11 kl. 18.00 - kl. 20.30

klubin Prästgården

klubin en mötesplats för ungdomar

klubin

f´ör ungodpmar klass 7 och uppåt


Ungdomsarbetsledare
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå