After school

After school riktar sig till lågstadiebarn, som annars vistas ensamma hemma efter skolan.

Vi börjar med att göra vårt mellanmål tillsammans. Du kan komma och gå hur du vill, men här finns alltid en vuxen på plats. Under eftermiddagen kan du laga läxor, spela spel, lyssna på musik, pyssla, rita eller bara vara. Vi avslutar klubben med en andakt och utevistelse.

OBS! Förhandsanmälan är obligatorisk

Anmälningen börjar den 20.8. Ring Pamela / skicka sms till 040-8387671

After School klubben har öppet efter skoldagen till kl16.00

HADDOM för klasserna 1-3 i skolans matsal. Start 4.9-27.11.2018 (varje tisdag)

KYRKOBY för klasserna 1-6 Prästgården (Backstensstrand 55) Start 5.9-28.11.2018 (varje onsdag)

ISNÄS tvåspråkigt för klasserna 1-6 Solbacka (Edövägen 38) 6.9, 20.9, 4.10, 1.11, 15.11, 29.11 (jämna veckor)

 

Frågor kan riktas till församlingens barnledare Pamela Westerlund 040-8387671

Barnledare
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå