Gudstjänster

Gudstjänsten är det kyrkliga livets hjärta.
I gudstjänsten möter människan Gud och Gud möter människan. 
I Matteusevangeliet lovar Jesus:  "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
(Matt. 18:20)

Pernå kyrka

Svenskspråkig högmässa firas i regel i Pernå kyrka (Pernåvägen 330) varje söndag kl. 10.00, förutom den sista söndagen i månaden då finskspråkig mässa firas. 

Efter högmässan får ni gärna stanna kvar på kyrkkaffe.

Taizé-mässa firas i Pernå kyrka kl. 18.00 i regel den sista söndagen i månaden.

Efter mässan får ni gärna stanna kvar på kyrkkaffe. 

Mässa i Sarvsalö kapell (Sarvsalövägen 994) firas i regel första söndagen i månaden kl. 13.00 (utom i december och juli) Sarvsalö kapell är ur bruk och väntar på renovering. Gudstjänsterna på Sarvsalö hålls i Byagården. 

Vi ses i kyrkan! 

Aktuell information om specialgudstjänster, gudstjänster i samband med kyrkliga högtider, liksom övrig verksamhet i församlingen, hittar Ni i veckoprogrammet, i tidningarna Kyrkpressen, Kotimaa och Itäväylä och i det informationsblad eller -häfte som delas 4 gånger om året ut till alla hushåll på församlingens område. 

 

 

 

Behöver du skjuts till gudstjänsten? Församlingen har en överenskommelse med chaufförerna i regionen att ni kan beställa taxin och åka tur-retur för en självrisk på 5 €. Det bör vara minst 2 personer per taxi. 

Be alltid taxichauffören anteckna Ert namn på kvittot!