Skriftskolan 2019-20
Från 1.1.2019 sammanslås församlingarna i Lovisa och Lappträsk och bildar Agricola svenska församling och Agricolan suomalainen seurakunta. 
 
De unga som är födda år 2004 är de första som kommer att gå skriftskolan i Agricola svenska församling
 
Ett informationstillfälle om skriftskolan ordnas 20.1 kl. 18 i Pernå kyrka
 
Ett brev med inbjudan till informationstillfället skickas till de föräldrar som har  ungdomar som är födda år 2004 och är medlemmar i den nya församlingen. 
 
Skriftskolan kommer att genomgå vissa förändringar och förnyelser då kyrkan gett ut en plan för konfirmandarbetet "Ett stort under"  som nu också tas i bruk i den nya församlingen. 
 
Information om skriftskolan på finska i Agricolan suomalainen seurakunta kan man be om av de finskspråkiga församlingarna.
 
I alla frågor angående skriftskolan kan du kan ta kontakt med församlingen.
 
alba ja tennarit
 
 
 
Unga människor är glada på scenen
YouTube-video