Säkerhetsblanketten för

skribalägret i Puhjonranta 2016

Den här säkerhetsblanketten ska vara ifylld och hos församlingen senast 2 veckor före lägrets början. En konfirmand som inte fyllt i blanketten kan inte komma med på lägret!

Tips! Skicka gärna in blanketten genast så behöver du inte ha grejen i minnet =)

Blanketten kan Du fylla i elektroniskt här på sidan.

Blanketten har skickats i pappersformat till alla som anmält sig till lägret.

Ifall du inte kan fylla i blanketten elektroniskt så skickar du den i pappersformat till Minna Silfvergrén, Backstensstrand 49, 07930 Pernå.

Helst ser vi att du fyller i blanketten elektroniskt!

Den information ni ger går direkt till ansvariga pastorn för skriftskolan, Minna, och behandlas konfidentiellt. Dokumentet förstörs när lägret är över!

Palaute

Fyll noggrant i alla uppgifter. Vissa uppgifter är obligatoriska och om du inte fyllt i dem kommer blanketten inte att gå vidare. Ifall du har några som helst problem med blanketten, ta då kontakt med Minna, genast.

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Dataskydd

Om personuppgifter samlas in på blanketten beaktas EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren. Dataskyddsbeskrivningen nås via en länk som finns i webbsidans sidfot.