Bästa konfirmandföräldrar

Då ert barn döptes var det något ni som föräldrar valde för ett barn. Nu är det lilla knytet en tonåring och på väg att bli en självständig vuxen person. Nu är det tid för skriftskola och det är en viktig tid, inte bara för den unga, utan för hela familjen!

Skriftskolan grundar sig på Jesu dop- och missionsbefallning: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28: 16-20) Ett bibelställe som också lästes vid dopet.

Skriftskolans uppgift är att hjälpa konfirmanden att leva och förstå den tro av vilken han eller hon blev delaktig av genom dopet. I skriftskolan bekantar vi oss med vad vår kyrka lär om t.ex. Gud, döden, bönen och att fundera tillsammans på saker som är viktiga i livet. I skriftskolan har den unga ett tillfälle att söka ingredienser för ett gott liv, att lära sig att ta andra i beaktande och att få stöd i att växa som kristen. Bönen och gudstjänsten blir bekanta som ett sätt att leva med Gud.

Skriftskolans kärninnehåll kan sammanfattas i tre ord: livet, tron, bönen. Skriftskolan är för den unga en tid av snabb tillväxt och en väg till att bli vuxen. Efter skriftskolan kan den unga se sin familj på ett annorlunda sätt. Det innebär också att skriftskolan berör hela familjen. Förhållandet mellan vuxna och de unga utvecklas. Kanske märker de unga, åtminstone för en stund, att trots allt vill föräldrarna ändå alltid hans eller hennes bästa.

Församlingen önskar att föräldrarna deltar aktivt t.ex. i gudstjänstlivet men också i övrigt är ett stöd för den unga under skriftskolan. Skriftskolans siktar mot att de unga ska bli självständiga medlemmar i församlingen, men under skriftskolan är de det inte ännu. Därför är ert stöd, närvaro och intresse, vid sidan av församlingens engagemang, oerhört viktiga i den här processen av tillväxt och mognad. Som förälder är du viktig!

Skriftskolan förverkligas under ca ett halvt år och innefattar 80 timmar. Till skriftskolan hör olika evenemang, besök och utfärder. Om det till skriftskolan hör en lägerperiod är den i allmänhet en vecka lång.

Bekanta er tillsammans med skriftskolan på de här sidorna och ta väldigt gärna kontakt med församlingen om ni har frågor och eller vill tala om något. Vi diskuterar, svarar på frågor och hjälper till, mycket gärna!