Vad är skriftskola?

Skriftskolan är en roligt tid tillsammans, under vilken man får tillfälle att tänka på frågor om livet och tro. Skriftskolan är ett unikt tillfälle att också stanna upp för att fundera på allt mellan himmel och jord.

Vad innefattar skriftskolan?

Till skriftskolan hör ofta en lägerperiod som är en del av skriftskolan som pågår i minst ett halvt år. Skriftskolan pågår alltså i minst ett halvt år och innehåller 80 timmar. Efter skriftskolan firar vi det här viktiga skedet i livet med konfirmation. Konfirmationen kan firas en tid efter lägret, inte nödvändigtvis direkt efter lägret.

Vad innehåller skriftskolan?

I skriftskolan bekantar vi oss med kristendomens innehåll, församlingen och dess verksamhet. Vi funderar och frågar vad tro är och vad det betyder för oss i vårt egna liv. Vi söker tillsammans bra vägkost för livet och delar fina stunder tillsammans, sjunger, spelar och göra allt möjligt roligt. Vem drar skriftskolan? I skriftskolan deltar förutom präst och ungdomsarbetsledare också en eventuell sommar (eller vinter-) teolog eller en vikarierande ungdomsarbetsledare och hjälpledare. I Pernå församlings skriftskola deltar också olika gäster och vi kan ibland också göra besök till platser som har med församlingen och kyrkan att göra, t.ex. Sjömanskyrkan.

Varför ordnas skriftskola?

Skriftskolan grundar sig på Jesu dop- och missionsbefallning: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28: 16-20) Skriftskolans uppgift är att hjälpa dig att förstå den tro till vilken du är döpt. Under skriftskolan får du mycket god vägkost för ditt liv!

Skriftskolan pågår minst ett halvt år. Den består av undervisning, olika evenemang och besök. Till skriftskollägret får man komma endast om man gjort de som godkänt utfört de uppgifter som getts före lägret, dvs. deltagit i undervisningen och samlat de poäng för gudstjänst och andra besök som krävs före lägret.

I samband med skriftskolan får du som gåva en egen Bibel. Under skriftskolan ska du delta i en viss mängd kyrkliga evenemang och för dessa får du en underskrift i ditt ”skribapass”. Under lektionerna görs bland annat grupparbeten, draman och vi diskuterar mycket. Skriftskolan kan vara också din finaste erfarenhet i livet!

När får man börja i skriftskolan?

I allmänhet går man i skriftskolan det år man fyller 15 år. Av alla finländska 15-åringar deltar närmare 90% i skriftskolan. Om du har börjat skolan som 6-åring kan du ansöka om tillstånd att gå skriftskolan tidigare, samtidigt med dina skolkamrater. Lika väl kan du gå skriftskolan också ett år senare eller senare under livet. Det är aldrig för sent att gå i skriftskolan!

Vad är konfirmation?

Konfirmationen är skriftskolans avslutningsfest. (Konfirmationen är alltså inte lägret avslutningsfest, utan skriftskolan kan fortsätta ännu efter lägret.) Under konfirmationen bekänner du självständigt den kristna tron, som du döpts till. Vid ditt dop var det dina föräldrar och faddrar som bekände istället för dig, nu är du i huvudrollen. En dag är det kanske din tur att som gudförälder bekänna samma trosbekännelse istället för en liten ny medlem i vår kyrka.

Skriftskolans höjdpunkt är alltså konfirmationen som firas tillsammans med den övriga församlingen i kyrkan. Under konfirmationen får du bekänna din tro, gå till nattvarden och du välsignas.

I skriftskolan kan du delta fast du inte är döpt. Om du vill delta i konfirmationen ska du bli döpt före det. Om du är döpt, men inte längre hör till kyrkan ska du ansluta dig till kyrkan före konfirmationen. En person som är i skriftskolåldern kan med tillstånd av sin/sina vårdnadshavare ansluta sig till kyrkan, fast vårdnadshavarna inte hör till kyrkan.

Vilka rättigheter?

Konfirmationen ger dig rätt att bli fadder, att självständigt delta i nattvarden, som 16 år fyllda rösta i kyrkliga val och som 18-åring ställa upp som kandidat i kyrkliga val. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Skriftskolan är alltså inte någon liten grej! Skriftskolan är ett minne för livet!!!