Musik i församlingen

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten ger den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. I Pernå församling arrangerar vi olika slags konserter i samarbete med utomstående musiker.

 

Kantor
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå