Körverksamhet

GUDSTJÄNSTKÖREN - en projektkör för vuxna.

Gudstjänstkören är en projektkör för vuxna som sjunger en gång i månaden under gudstjänster eller andra samlingar. Kören är verksam i Pernå och Lovisa. 

Kom med och sjung!  

Ta gärna kontakt med kantor Marcus Kalliokoski i Pernå eller tf. kantor Sinikka Stöckell i Lovisa!

Höstens 2018 program:  

To 20.9 kl. 18 Övning i Pernå kyrka 

30.9 kl. 18 Mässa i Taizé-stil i Pernå kyrka (Träff kl. 17.30) 

To 18.10 kl. 18 Övning i Pernå kyrka  

Sö 21.10 kl. 10 Högmässa i Pernå kyrka (Träff kl. 09.15) 

On 7.11 kl. 18 Gemensam övning med andra ks-kretsens körer i Sibbo kyrka  

To 15.11 kl. 18 Övning i Lovisa kyrka  

 17.11 kl. 18 Östnylands kyrkosångskretsens musikafton i Sibbo kyrka (övning kl. 15, kretsens årsmöte och kaffe kl. 17, musikafton kl. 18)

Sö 16.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Lovisa kyrka (Träff kl. 16.30 på orgelläktaren) 

LAPSIKUORO

 

Lapsikuoro, finsk barnkör, övar i Mikaelsstugan. Mer info om kören: kontakta kantor Marcus Kalliokoski.

 

psalmbok med tillägg
Psalmbok med tillägg