Församlingskansliet i Pernå

Församlingskansliet i Pernå betjänar Er med bokningar för förättningar, dop, vigsel och begravning. Utrymmen bokas också via kansliet. Även ämbetsbetyg kan beställas via kansliet. Förfrågningar om förrättningar och släktforskning riktas till kansliet.

Pernå församling

Församlingskansliet

Öppet: Må-on kl. 9-12

Kansliet stängt 25.6-27.7. Ni kan då vända er till pastorskansliet i Lovisa, Drottninggatan 22, telefon 044-7229200 må-to kl. 9-12

Backstensstrand 49

07930 Pernå

Tfn. 044 722 9242

perna-pernaja@evl.fi

förnamn.efternamn@evl.fi

Hemsida: www.pernaforsamling.fi

Församlingskanslierna och ekonomibyrån

Lovisanejdens församlingskanslier hjälper dig med följande ärenden:

  • ämbetsbetyg och släktutredningar
  • hindersprövningar
  • släktforskningar
  • medlemskap till församlingarna
  • jordfästningar och gravärenden
  • bokningar av förrättningar och lokaler

Församlingskanslierna för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet finns i Lovisa, Liljendal, Lappträsk och Pernå.

Tilläggsinformation för att beställa ämbetsbetyg från nätet hittar du här.
 

Ekonomichef Mona Antas ansvarar för församlingskanslierna och ekonomibyrån i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Kontaktuppgifterna finns här.