Ämbetsbevis och släktutredningar

Centralregistret för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister.

Församlingskanslierna ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan också beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett.