Annonsering

Pernå församling annonserar i tidningarna Kyrkpressen och Itäväylä.