Mikaelsstugan

Verksamhetsutrymmet i Forsby

Jorvasvägen 1, 07700 Lovisa

Mikaelsstugan är församlingens verksamhetsutrymme i Forsby, Jorvasvägen 1.

Här samlas olika grupper och församlingen ordnar olika evenemang.

Även privatpersoner kan hyra lokalen för fester eller dylikt. Den som önskar hyra Mikaelsstugan kan ta kontakt med kyrkoherdeämbetet i Pernå församling.
 

Parkering
Toalett

Läge på kartan

Evenemang

fr 28.9 kl. 10.00 -11.30

Jorvasvägen 1, 07700 Lovisa

Café Mikael i Mikaelinstugan

Öppet café för alla.
fr 28.9 kl. 10.00

Jorvasvägen 1, 07700 Lovisa

Cafe Mikael

Cafe Mikael kl. 10-11.30 i Mikaelstugan