Konfirmation

Konfirmationen är skriftskolans avslutningsfest och fortsättningen på ett liv i församlingens gemenskap. Under konfirmationen bekänner du självständigt den kristna tron, som du döpts till. Det är din religiösa myndighetsdag.

Man kan bli konfirmerad tidigast det år man fyller 15.

Vid ditt dop var det dina föräldrar och faddrar som bekände tron istället för dig. Nu är du i huvudrollen. En dag är det kanske din tur att som gudförälder bekänna samma tro istället för en ny liten människa som döps in i vår kyrka.

En konfirmerad medlem av vår kyrka kan självständigt delta i nattvarden och bli fadder. En kandidat i kyrkliga val skall också vara konfirmerad.

 

Konfirmation