Församlingskansliet i Pernå

Församlingskansliet i Pernå betjänar Er med bokningar för förättningar, dop, vigsel och begravning. Utrymmen bokas också via kansliet. Även ämbetsbetyg kan beställas via kansliet. Förfrågningar om förrättningar och släktforskning riktas till kansliet.

Pernå församling

Församlingskansliet

Öppet: Må-on kl. 9-12

Kansliet stängt 25.6-27.7. Ni kan då vända er till pastorskansliet i Lovisa, Drottninggatan 22, telefon 044-7229200 må-to kl. 9-12

Backstensstrand 49

07930 Pernå

Tfn. 044 722 9242

perna-pernaja@evl.fi

förnamn.efternamn@evl.fi

Hemsida: www.pernaforsamling.fi


Diakon
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

Kyrkvaktmästare i Pernå kyrka
Vaktmästeri
044-722 9242 Församlingskansliet
Pernåvägen 309
07930 Pernå

Kantor
044 7229242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Ungdomsarbetsledare
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Kyrkvaktmästare i Sarfsalö kapell
Vaktmästeri
044-7229242 Församlingskansliet

Kyrkoherde
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

Byråsekreterare
Centralregister
Backstensstrand 49
07930 Pernå
Kaplan
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå