Diakon
044 7229 242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå