Kantor
044 7229242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå