Kyrkoherde
44 7229 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå

Kaplan
44 722 9 200 Församlingskansliet i Lovisa
Backstensstrand 49
07930 Pernå