Kyrkoherde
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå

Kaplan
044 722 9242 Församlingskansliet
Backstensstrand 49
07930 Pernå