Officiella besluten tagna med tanke på Agricola svenska församling

7.11.2017 09.28

Knypplad vit spets med korsmönster mot en djupt röd bakgrund som är en del av altarklädet i vävt av poppana...

Kyrkoherde Stina Lindgård: Officiella besluten tagna med tanke på Agricola svenska församling

Domkapitlet i Borgå stift har den 17 oktober 2017 gjort beslut som för planeringen av Agricola svenska församling vidare. Den nya församlingen sköter det svenska församlingsarbetet på hela området (just nu: Pernå, Liljendal, Lappträsks svenska, Strömfors och Lovisa svenska församlingar).

Det är bra att minnas att det är förvaltningsmässiga strukturer som förändras. Församlingen består av församlingsmedlemmar och det förändras inte. Församlingen finns alltid där mänskorna är.

Arbetsarrangemangen ändras men gemenskapen är lika viktig i framtiden. Medarbetarna har redan påbörjat arbetet med att planera för den framtida församlingen.

Organisationskommissionen, som nu tillsatts av Domkapitlet, fungerar som ett slags församlingsråd för den nya församlingen tills det ordnas församlingsval hösten 2018. Jag tror att vi i början av 2019 har kommit så långt att vi kan känna oss vara en svensk gemenskap, en svensk församling på området.

Strukturförändringen innebär att det i framtiden finns två församlingar som fungerar på språklig grund på området. Pernå, Liljendal och Strömfors som är tvåspråkiga församlingar, delas så att de som har finska som modersmål blir medlemmar i Agricolan suomalainen seurakunta och de som har svenska som modersmål blir medlemmar i Agricola svenska församling.

De språklig minoriteterna i de tvåspråkiga församlingarna får ett brev på posten inom kort. I Pernå och Liljendal får de som har finska som modersmål, i Strömfors församling de som har svenska som modersmål. De som vill byta församling till den andra språkgruppens, bör anmäla om detta med blanketten som finns i brevet. Annars föranleder brevet ingen åtgärd.

Tag gärna kontakt med kyrkoherden eller någon av de anställda om dina tankar gällande verksamheten i Agricola svenska församling. Församlingarna kommer fortsättningsvis att ha ett gott samarbete. Fungerande tvåspråkig verksamhet får en fortsättning i någon form.

« Till nyhetslistan