YouTube-video

Info om skriftskolan 2019-20

21.9.2018 20.02

alba ja tennarit

De ungdomar som är födda år 2004 är de första som går skriftskolan i den nya församlingen, Agricola svenska församling. 

 

Via länken hittar du info om skriftskolan 2019-20 i Agricola svenska församling: https://www.pernaforsamling.fi/grupper/konfirmandarbete

« Till nyhetslistan