YouTube-video

Församlingsval 2018

8.11.2018 16.14

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 18.11.2018. Vid valet utses medlemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd.

En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2018 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 18.11.2018 fyller 16 år).

Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Information om kandidaterna finns på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen:

Lovisa
Gallerian, Drottninggatan 11, Lovisa 6-7.11 kl 13-15
Bybutiken, Vårdövägen 55, Valkom 7.11 kl 16-18
Lovisa Gymnasium, Brandensteinsgatan 27, Lovisa 7.11 kl 11-13
Myllyharjun lukio, Direktörsvägen 12, Lovisa 7.11 kl 11-13
Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa 8.11 kl 13-14
K-Market, Mariegatan 33, Lovisa 8.11 kl 17-19
Gråberg, Bankirvägen 8, Lovisa 9.11 kl 13-14
S-Market, Arkitektvägen 5, Lovisa 9.11 kl 17-19
K-Market, Mariegatan 33, Lovisa 10.11 kl 10-14
S-Market, Arkitektvägen 5, Lovisa 10.11 kl 10-14

Strömfors
Brukets bibliotek, Koivulanmäkivägen 1C 6.11 kl 17-19
Taasiagården, Notkolavägen 1, Tessjö 7.11 kl 10-11
Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2, Tessjö 7.11 kl 17-19
Gulf baren, Svenskbyvägen 5-9, Svenskby 9.11 kl 10-12
Ringborg, Ringborgsvägen 26, Strömfors 9.11 kl 16-18
Brukets bybutik, Bruksvägen 7a, Strömfors 10.11 kl 10-12

Pernå
Pernå församlingskansli, Backstensstrand 49 6.11 kl 9-15
Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1, Forsby 7.11 kl 17-19
Isnäs Café&Bar Tirkku, Björnvägen 15, Isnäs 7.11 kl 11-13
Byagården, Sarvsalövägen 1035, Härpe 7.11 kl 15-17
Furuborg, Lappträskvägen 494, Kuggom 8.11 kl 17-19
Lyckan, Schäsvägen 8, Pernå 8.11 kl 13-14

Liljendal
Liljendals församlingskansli, Eskilomvägen 1b 7.11 kl 9-12
Liljendals bibliotek, Herrgårdsvägen 27, Liljendal 7.11 kl 16-19
Café Lilja, Hardomvägen 4, Liljendal 8.11 kl 11-13
Annagården, Kyrkvägen 14a, Skinnarby 9.11 kl 11-13
Rosenkulla servicehus, Eskilomvägen 16, Sävträsk 9.11 kl 13-14

Lappträsk
Hindersby-Bäckby jaktstuga, Hindersbyvägen 541 6.11 kl 10-12
Porlom bibliotek, Mörskomvägen 4, Lappträsk 6.11 kl 17-19
Pukaron paroni, Koivistovägen 2A, Pockar 6.11 kl 11-13
Monicas Café, Lappträskvägen 23, Lappträsk 7.11 kl 11-13
Valola, Kimoby, Lappträsk 8.11 kl 10-11
Servicehuset, Fredsbyvägen 3, Lappträsk 8.11 kl 13-14
Lappträsk lilla kyrka, Lappträskvägen 18, Lappträsk 8.11 kl 15-17
Sale, Lappträskvägen 23, Lappträsk 9.11 kl 16-18

 

På valdagen 18.11 sker röstningen på följande ställen:

Lappträsk: Församlingshemmet efter avslutad högmässa
Liljendal: Mariagården efter avslutad högmässa
Lovisa: Kyrkan efter avslutad tvåspråkig högmässa
Pernå: Kyrkan efter avslutad högmässa
Strömfors: Kyrkan efter avslutad högmässa


En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en anmälan om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 2.11.2018 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälningsblanketter för hemmaröstning fås på församlingskansliet i Lovisa. De kan även skrivas ut på webbplatsen församlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller församlingskansliet öppet 2.11.2018 till kl. 16.00. Telefonnumret till församlingskansliet är 044-722 9200.

« Till nyhetslistan