YouTube-video

Resultat från församlingsvalet 2018

19.11.2018 09.06

De preliminära resultaten från församlingsvalet. Församlingens valnämnd godkänner resultatet senast 21.11.2018.

De preliminära resultaten från församlingsvalet. Församlingens valnämnd godkänner resultatet senast 21.11.2018

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige i Agricola svenska församling

Görel Engström
Bertel Mårtenson
Mia Aitokari
Sten Frondén
Thomas Rosenberg
Mona Lindlöf
Tove Heinonen
Thérèse Meriheinä
Mikko Suominen
Karl-Magnus Lindfors
Leif Andersson
Britta Dromberg
Gun Monto
Bengt Wahlroos
Niklas Turku

Invalda förtroendevalda till församlingsrådet i Agricola svenska församling

Görel Engström 
Bertel Mårtenson
Mia Aitokari
Joel Enqvist 
Thérèse Meriheinä
Mona Lindlöf
Tove Heinonen
Maria Lill-Smeds
Britta Dromberg
Karl-Magnus Lindfors 
Gun Monto
Karl-Johan Karlsson 

 

Läs mera om valresultatet här

« Till nyhetslistan