Diakoni - stöd och hjälp i vardagen

Diakonins grunduppgift är att ge stöd och hjälp åt nödlidande på församlingens område. Vid olika sorters problem, tag kontakt med diakoniarbetaren så kommer vi överens om förtsättningen. Ring också om hembesök önskas.

Diakoniarbetaren nås bäst på telefon.


Regelbunden verksamhet inom diakonin:
- Sarvsalö pensionärskrets (samlas 1gång/månad på Byagården i Sarvsalö)
- Café Mikael (varannan fredag i Mikaelsstugan, öppet café för alla åldrar)


År du intresserad av att delta i någon av dessa grupper och vill veta mera, tag då kontakt med diakonissan för mera information !