Hjälp i vardagen Livet är en Guds gåva. Det kan vara riktigt bra. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda. Så annorlunda att vi tappar bort glädjen över vårt liv. Allt börjar kännas övermäktigt. Kanske meningslöst. För det kan komma in många slags problem i livet och vardagen. Mycket klarar vi säkert. Vi vet hur vi ska handskas med det. Men så kan det vara något som vi inte själva får bukt med. Det händer lätt. Vi är inte sämre mänskor för det. Men vi kan behöva stöd. Församlingen finns för sådant också. Ibland kärvar det till sej ordentligt. Det blir för mycket helt enkelt. Olika svårigheter på samma gång. En svårighet i gången skulle vi kanske mäkta med. Men om flere kommer samtidigt är det värre. Vardagens och livets problem är väldigt olika. Några av dem är de här: Arbete, arbetslöshet, skolgång, tidsbrist, stress, ensamhet, buller, pengar, sjukdom, oro och sorg. Särskilt svårt upplever många det när det blir förändringar i livet. Som det här: Flyttning, ny arbetsplats, ny skola, pensionering, förändringar i familjen, husbygge, nya grannar, tillfälligt arbete på annan ort, semesterproblem, examensstress. Dina problem kan förstås vara helt annorlunda än de som har nämnts här. Viktiga är de ändå. De är dina. När du vill försöka lösa dem kan du gärna ta kontakt med en präst eller diakon. De har väl inte färdiga svar åt dej. Men de kan vara bollplank. Med dem kan du pröva dej fram till ett svar på din fråga. De kan hjälpa dej att få syn på vad som är viktigt, och hur man kan handskas med det.