Välsignelse av hem

När vi flyttar in i en ny bostad eller ett nytt hus vill vi kanske låta välsigna det nya hemmet. Välsignelsen av hemmet är en gemensam liten gudstjänst då vi ber för hemmet och dem som bor där.

Till välsignelsen hör också bibelläsning och psalmsång. I den kyrkliga handboken finns ett formulär för välsignelse av hem, men välsignelsen kan utformas ganska fritt. Tillfället leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Vid tillfället kan flera av de närvarande delta med läsning och förbön.

Vid välsignelsen läggs hemmet i Guds barmhärtiga händer. Det känns tryggt. Det känns gott att samlas med släktingar och vänner och glädja sig åt gemenskapen och framtiden. 

Via pastorskansliet bokar man präst och kantor för välsignelsen.